Services & solutions for exhaust air purification and process heat re-utilization

Clean Technology Systems Benelux opens office in Caballero Fabriek

In Unit 88 van de Caballero fabriek in Den Haag heeft Clean Technology Systems Benelux een creatieve basis gevonden voor de ontwikkeling van duurzame technologie.

Samen met gelieerde ondernemingen, INB Group en STB solutions, eveneens gevestigd in Unit 88, ontwikkelen we nieuwe concepten, die de noodzakelijke beperking van CO2 mogelijk maken, en helpen we industriële klanten de juiste stappen te zetten in de transitie naar de circulaire economie.

Clean Technology Systems Benelux vertegenwoordigt het Duitse bedrijf Dürr Systems AG in Nederland en speelt een actieve rol spelen in het bieden van inspectie, onderhoud & moderniseren van bestaande industriële emissie reductie systemen ook voor systemen van andere leveranciers, evenals nieuwe emissie reductie projecten.

Adres: Saturnusstraat 60 - Unit 88, 2516 AH Den Haag, Nederland


Clean Technology System Benelux opens office in Caballero Fabriek

Clean Technology Systems Benelux has found her creative base for development of sustainable technology in Unit 88 of the Caballero Fabriek in The Hague.

Together with affiliated companies, INB Group en STB solutions, also based in Unit 88, we develop new concepts contributing to reduction of CO2 emission and assist industrial clients to make the right steps in the transition to a circular economy.

Clean Technology Systems Benelux is Dürr’s authorized business partner in the Netherlands and takes an active role in service, spare parts & modernizations of existing exhaust air purification equipment as well as new equipment projects.

Tue, 01 January